YAPI KİMYASAL KATKILARI

Trabzon Kimyasal Beton Katkısı
Trabzon Kimyasal Beton Katkısı

KİMYASAL KATKI

Kimyasal Katkı

KİMYASAL BETON KATKISI

Çalışmaları görmek için tıklayın

Çalışmaları görmek için tıklayın

Çalışmaları görmek için tıklayın

Yapı sektörünün ana kalemi olan betonun birtakım özelliklerini iyileştirmek amacıyla, beton içerisindeki çimento miktarını baz alarak belli oranlarda sıvı veya toz olarak ilave edilen kimyasal veya mineral kökenli maddeler katkı maddesi olarak adlandırılır.
1.Kimyasal katkılar: Kimyasal katkılar: Taze veya sertleşmiş betonun bazı özelliklerini değiştirmek amacı ile, karıştırma işlemi esnasında betona, çimento kütlesine oranla az miktarlarda (maksimum % 5) ilave edilen malzemelerdir.
2.Mineral katkılar:Betonun bazı özelliklerini iyileştirmek veya betona özel nitelikler kazandırmak amacı ile, kullanılan ince öğütülmüş malzemelerdir. Katkı maddeleri gereğinden az kullanıldığında faydası olmayabileceği gibi gereğinden fazla kullanıldığında aksi etkiler oluşturabilir.

Kimyasal katkıların bazı çeşitleri aşağıda sıralanmıştır.
• Su azaltıcı
• Süper akışkanlaştırıcı
• Priz geciktirici
• Priz hızlandırıcı
• Su geçirimsizlik katkıları
• Hava sürükleyici
• Su tutucu
• Sertleşme hızlandırıcı
• Su geçirimsizlik

Çimento gibi öğütülmüş toz haldeki cüruf, uçucu kül, silis dumanı, taş unu gibi çeşitli maddelere Mineral Katkı denilir. Uçucu kül, silis dumanı, tras, granüle yüksek fırın cürufu gibi puzolanik özellik gösteren maddeler beton teknolojisinde kullanılan ince taneli mineral maddelerdir. Bu maddeler betonun işlenebilmesi, mukavemeti ve ekonomik olması gibi özelliklerini artırmaya yarar. Mineral katkılar tek başına iken çimento gibi bağlayıcılık özelliği taşımazlar, fakat birlikte kullanıldıklarında çimentoya benzer görev yaparlar, dolayısıyla çimento ekonomisi sağlarlar. Mineral katkılardan yüksek dayanımlı beton üretiminde de yararlanılır. TS EN 206’da kimyasal katkılar “Taze veya sertleşmiş betonun bazı özelliklerini değiştirmek üzere, karıştırma işlemi esnasında betona, çimento kütlesine oranla az miktarlarda ilâve edilen malzeme” olarak tanımlanmaktadır. Fakat inert veya puzolonik mineral katkıları içermemektedir. (silis dumanı gibi). Fakat bu maddeler kimyasal katkının içinde bulunabilir. Kimyasal katkıların beton yapıların durabilitesi ve maliyetlerine katkıda bulunduğu herkesce kabul edilmektedir. Kimyasal katkıların geliştirdiği özellikler betonun işlenebilirliği ve sıkıştırılmasında sağlanan kolaylıklar, sertleşmiş betonun geçirgenliğini azaltma, ve donma çözülme dayanımını artırma olarak sayılabilir.

Standart, CE İşareti ve NF İşareti (Kalite Garantisi)

Katkılar, betonda kullanılan katkıların tanımlarını ve gerekliliklerini belirleyen ve özelliklerini ve uygunluk kriterlerini belirleyen NF EN 934-2 standardında tanımlanmış ve belirtilmiştir: "Beton, harç ve grout için katkı maddeleri". Kullanıma hazır, prekast veya şantiyede üretilebilen normal kıvamdaki, takviyesiz, takviyeli veya öngerilmeli betonlara uygulanır. Beton üretimi için katkı maddelerinin pratik kullanımına ilişkin hükümleri ele almaz.

  HEMEN ARA   WHATSAPP